Partners

Tags

Volgende engagementsverklaring werd getekend door de partners.
Ondergetekende engageert zich om deel uit te maken van PANZA, waarbij we samen gaan voor:

  • Permanent streven naar een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor ALLE zwangere vrouwen en prille moeders en hun baby 
  • Warm en effectief doorverwijzen naar andere organisaties indien nodig, ook buiten PANZA, om zwangere vrouwen en prille moeders met hun baby optimaal te ondersteunen
  • Overleggen, samenwerken en waar nodig/mogelijk informatie delen met andere leden van PANZA om zwangere vrouwen en prille moeders met hun baby optimaal te ondersteunen 
  • De kansen die nog onderbenut zijn om te komen tot een toegankelijke perinatale zorg breed te agenderen
  • Zorgvuldige gegevensverzameling, binnen de grenzen van de deontologie en binnen de haalbaarheid, tbv onderbouwd advies waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen om de toegankelijkheid van perinatale zorg voor zwangeren in armoede te vergroten


Deze partners ondertekenden reeds deze engagementsverklaring: