Panza logo

Volgende engagementsverklaring werd getekend door de partners.
Ondergetekende engageert zich om deel uit te maken van PANZA, waarbij we samen gaan voor:

  • Permanent streven naar een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor ALLE zwangere vrouwen en prille moeders en hun baby 
  • Warm en effectief doorverwijzen naar andere organisaties indien nodig, ook buiten PANZA, om zwangere vrouwen en prille moeders met hun baby optimaal te ondersteunen
  • Overleggen, samenwerken en waar nodig/mogelijk informatie delen met andere leden van PANZA om zwangere vrouwen en prille moeders met hun baby optimaal te ondersteunen 
  • De kansen die nog onderbenut zijn om te komen tot een toegankelijke perinatale zorg breed te agenderen
  • Zorgvuldige gegevensverzameling, binnen de grenzen van de deontologie en binnen de haalbaarheid, tbv onderbouwd advies waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen om de toegankelijkheid van perinatale zorg voor zwangeren in armoede te vergroten


Deze partners ondertekenden reeds deze engagementsverklaring:

ocmw
Artesis Plantijn
Kind & Gezin
Dokters van de wereld
Univ. Antwerpen
CAW
De Kraamvogel
GZA
STA AN
KdG
Inloopteam Zuidrand
Samik
Fara
Tropical medicine
Violett
Armentekort
De Regenboog
Pleegzorg
zna
Villers
Levensadem
Profo
Goia
Free clinic
De kleine vos
De Touter
WIt-gele kruis
Adoptiehuis
Lejo
Samenlevingsopbouw
Huis van het kind
Geneeskunde voor het volk
Inloopteam Pothoek
Vleminckveld
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen
az monica
De Tuimel
icvzw
Berrefonds
Luna
adic
Logo
Colin
Cherut Belgium
Alma
De Stobbe
Ferm
WGC De Regent
i-mens
Sensoa
Wiegwijs
Kiosk
Familiehulp
Alice Fonds vzw
SAAMO
Solidaris
Rebelle
De Loodsen
Vagga
WGC Zuidrand
Gezinsbond
GAMS
Home-Start Domo Antwerpen
1Gezin1Plan Groot-Antwerpen
Atlas