Panza logo

  • ZNA

ZNA UKJA (Unversitaire Kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen), Afdeling Jonge Kind en Gezin, infantteam richt zich op jonge kinderen (0-3 jaar) met een bedreigde ontwikkeling of een vermoeden van een ontwikkelingsachterstand/stoornis of een verstoorde ouder-kind relatie én hun verzorgingsfiguren, wonend in de provincie Antwerpen. Wij bieden zowel diagnostisch onderzoek als een therapeutisch traject aan. Wij streven ernaar laagdrempelige zorg aan te bieden afgestemd op gezinnen in kansarmoede.

Binnen UKJA is er gestart met een dagbehandeling baby-peuter. De dagbehandeling baby-peuter biedt zorg aan zes baby’s/peuters en hun ouders/zorgfiguren. We ondersteunen de jongste kinderen en hun gezin door een combinatie van individuele therapie, groepstherapie en outreachende hulp aan huis.