ZNA UKJA

ZNA

ZNA UKJA (Unversitaire Kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen), Afdeling Jonge Kind en Gezin, infantteam richt zich op jonge kinderen (0-3 jaar) met een bedreigde ontwikkeling of een vermoeden van een ontwikkelingsachterstand/stoornis of een verstoorde ouder-kind relatie én hun verzorgingsfiguren, wonend in de provincie Antwerpen. Wij bieden zowel diagnostisch onderzoek als een therapeutisch traject aan. Wij streven ernaar laagdrempelige zorg aan te bieden afgestemd op gezinnen in kansarmoede.

Telefoon: 03 280 49 00
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
Openingsuren: 8-17u30