Panza logo

 • Wiegwijs vzw

Inloopteamwerking :

Een inloopteam biedt ondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen in een moeilijke leefsituatie. Ze ondersteunt gezinnen in functie van het opnemen van hun ouderschap. Ze doet dit door tijd en ruimte te maken voor positieve ouder-kind interacties, rechtstreeks (door samenspel te voorzien voor ouders en kinderen, door uitwisseling rond opvoeding en ouderschap te voorzien, door informatiesessies rond voeding, slapen, opvoeding,… te voorzien, door warm toe te leiden naar reeds bestaande activiteiten van partners,…) en onrechtstreeks (door hulp te bieden bij administratieve zaken, door versterken van vaardigheden van mensen (zoals oefenen van Nederlandse taal), door (warme) doorverwijzing naar en/ of afstemming met partners die instaan voor werk, huisvesting, onderwijs,…).

De concrete activiteiten die ze daarvoor dient te organiseren, zijn 3-voudig:

 • Onthaal: allerhande vragen die betrekking hebben op het ouderschap (ruim) onthalen, verhelderen, beantwoorden, met eventueel een gerichte doorverwijzing.

 • Groepswerking: waarbij steeds vertrokken wordt van de kracht van het samenbrengen van gezinnen, en waarbij de klemtoon in meerdere of mindere mate kan liggen op uitwisseling, op informeren, op samen ervaren.

 • Individuele ondersteuning: dit indien de problemen te complex zijn om binnen Groepswerk en/ of Onthaal te worden behandeld.

Tot slot voorziet het inloopteam regelmatig aanvullende activiteiten, die zich kunnen richten op praktische ondersteuning van het ouderschap (bv ruilboetiek Deurne Noord), op het naar buiten gaan met gezinnen (bv uitstappen en andere gezinsactiviteiten).

Spel en ontmoeting :

Spel en ontmoeting is een aanbodsvorm dat laagdrempelige spel en ontmoetingsmogelijkheden aanbiedt aan aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in de voor- en vroegschoolse periode.

 • De ontmoeting van kinderen en aanstaande gezinnen en opvoedingsverantwoordelijken faciliteren en stimuleren

 • Inzetten op spel, interactie en taalontwikkeling

 • Ondersteuning bieden in het gebruik van andere ondersteuningsbronnen

De doelstellingen van spel en ontmoeting zijn :

 • Bijdragen tot de socialisatie en ontwikkelingsstimulering van kinderen

 • De vaardigheden en de draagkracht van opvoedingsverantwoordelijken versterken

 • Het sociale netwerk van gezinnen versterken

 • De sociale cohesie bevorderen