Panza logo

  • Cherut Belgium

Cherut biedt hulpverlening aan vrouwen die zich bevinden in een kwetsbare positie, gelinkt aan prostitutie, uitbuiting en mensenhandel. Cherut betekent vrijheid en staat voor de vrijheid om te kiezen.

In kaart brengen van de persoonlijke situatie en exploreren van mogelijkheden. Samen op weg gaan vanuit een krachtwerk en traumasensitieve basishouding. Zowel advies en doorverwijzing, losstaande gesprekken als kortdurend en langere intensieve ondersteuningstrajecten.