Panza logo

  • CAW

Kwadraat/Team Opvoedingsondersteuning richt zich tot ouders en alle andere opvoedingsverantwoordelijken van kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

Onze opvoedingsconsulenten zijn aanwezig in de 17 Antwerpse Huizen van het Kind. Ze zijn ook telefonisch of via mail bereikbaar.

Hun gegevens kan je vinden op https://www.kwadraatantwerpen.be/ouders/stel-je-vraag

Wij bieden:

  • Een kortdurend ondersteuningstraject via individuele gesprekken (max. 5 gesprekken) over opvoedingskwesties.
  • Een luisterend oor (ventileren)
  • Informatie en advies
  • Warme doorverwijzing naar/adressen van interessante diensten
  • Folders en brochures van opvoedingsthema’s
  • Infosessies en vormingen rond opvoeden

Verder verzorgen de opvoedingsconsulentes ook het Spreekuur Algemene Vragen/Onthaal in de Huizen van het Kind. Hier kunnen ouders en opvoedingsverantwoordelijken terecht met alle kind- en gezinsgerelateerde vragen.

Onze dienstverlening is gratis en anoniem. Indien nodig kan een tolk worden gereserveerd.