Panza logo

Samen op een respectvolle en vriendelijke manier toegankelijke kwaliteitsgeneeskunde en -zorg aanbieden.

Missie van de materniteit:

Ons team materniteit wil aan iedere patiënt, ongeacht status, afkomst of sociale positie, kundige kwaliteitsvolle zorg aanbieden.

Met de veiligheid van de patiënt als leiddraad streven we ernaar om verantwoord te werken met een duidelijk omschreven beleid en procedures. We trachten hierbij het evenwicht te bewaren tussen het medische en menselijke aspect. In deze balans nemen we de keuze van de patiënt mee.

Het team materniteit wil een goede samenwerking door een open communicatie, collegialiteit, nauwkeurige informatie-overdracht en respect voor elkaar en voor de patiënt.

Onze intentie is om ons altijd met hart en ziel in te zitten voor moeder en kind.