Panza logo

Addenda bij de engagementsverklaringen

Sinds begin 2021 zijn de kerngroep en adviesgroep actief. De kerngroep komt 4 keer per jaar samen en gaat actief aan de slag, de adviesgroep houdt de vinger aan de pols en is een klankbord. Wie graag aansluit: geef gerust een seintje!

In het najaar van 2021 plannen we te starten met het opstellen van individuele addenda bij de algemene engagementsverklaring, waarin de lidorganisaties van PANZA concreet kunnen aangeven hoe zij werken aan het verwezelijken van de missie en visie.

Tags