Panza logo

Sinds begin 2021 zijn de kerngroep en adviesgroep actief. De kerngroep komt 4 keer per jaar samen en gaat actief aan de slag, de adviesgroep houdt de vinger aan de pols en is een klankbord. Wie graag aansluit: geef gerust een seintje!

We zijn volop bezig met het opstellen van individuele addenda bij de algemene engagementsverklaring, waarin de lidorganisaties van PANZA concreet kunnen aangeven hoe zij werken aan het verwezelijken van de missie en visie. Je kan dus binnen afzienbare tijd de vraag verwachten!